ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Odborný seminář ČAEK a MPO
http://www.mpo.cz/dokument70938.html
Záštitu nad společným seminářem ČESKÉ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ O. S.
a MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

převzal předseda vlády České republiky Ing. JAN FISCHER, CSc.Program:
Úterý 2. března 2010

 

Hotel YASMIN, Politických vězňů 12, Praha 1 – zasedací sál

 

 

9,00                Registrace účastníků semináře, ranní káva

 

10,00             Zahájení

 

 

                               

                  

                   Úvodní vystoupení:

Vladimír Tošovský – ministr průmyslu a obchodu

 


                        Pohled regulátora

Jana Furstová - členka Rady ČTÚ

 


Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace

Zdeněk Vaníček - prezident občanského sdružení Česká asociace elektronických komunikací

 


                        Roland Mahler – generální ředitel T-Mobile Czech Republic

 


                   Evropský pohled na reformu předpisového rámce

                   Filip Šváb (dříve Stálé zastoupení ČR při EU, nyní AT&T)

          

                        Projev předsedy vlády ČR Jana Fischera

          

Vnitrostátní pohled na transpozici reformy do českého právního řádu

                        Jan Duben – ředitel sekce MPO


                        Pavel Dvořák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

                                                                     

          

                        Názory odvětví

(zástupci členů ČAEK, případně další hosté)

 


                        Diskuze

 


12.45              Závěr semináře