ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Pracovní dokument ČAEK o. s.

BUDOUCNOST DIGITÁLNÍ EKONOMIKY

ČESKÉ REPUBLIKY – OBNOVA A RŮST

 

 

„V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě. Tato tendence se pravděpodobně ještě zrychlí. Evropská digitální agenda vytvoří do roku 2020 jednotný digitální trh v hodnotě 4 % HDP celé EU.”

 

 

Stav Unie v roce 2010, José Manuel Durão Barroso,

předseda Evropské komise, projev v Evropském parlamentu

ve Štrasburku dne 7. září 2010

 

 

 

Podpora vysokorychlostních datových služeb („broadband“)

 

Přístup k vysokorychlostním datovým službám je nutný pro další růst ekonomiky. S tímto názorem souhlasí i Evropská komise, která v rámci iniciativy „EUROPE 2020“ považuje přístup k rychlému Internetu za předpoklad dalšího zvyšování konkurenceschopnosti.

 

Stát by měl v podpoře broadbandu hrát klíčovou roli. Tato role by měla spočívat zejména ve vytváření takového podnikatelského prostředí v oblasti telekomunikací, které bude příznivé pro investice a podnikatelskou iniciativu soukromého sektoru. Je totiž právě soukromý sektor (jak dokazuje například výrazný rozmach mobilních komunikací v České republice), který je nejlépe a nejefektivněji schopen uspokojit poptávku uživatelů po telekomunikačních službách tržně konformním způsobem.

 

Investičně příznivé prostředí vyžaduje vytvoření a dodržování jasných a předvídatelných regulačních pravidel ze strany státních úřadů, ale zejména výstavba těchto sítí v tržním prostředí co nejméně vystaveném nejrůznějším regulačním zásahům.

 

Státní intervence musí být udržovány v nejmenší možné míře. Zbytečné dotace na budování vysokorychlostních sítí představují závažné nežádoucí zásahy a často i neúčelně vynaložené veřejné prostředky[1]. Proto jakékoli investice se strany státu do nových telekomunikačních sítí musí být pečlivě zkoumány tak, aby tyto prokazatelně pozitivně přispěly k dostupnosti vysokorychlostních datových služeb výlučně v oblastech, které by v rámci tržního prostředí díky nedostatečné poptávce zůstaly zřejmě nepokryty.

Důležitost sektoru ICT v rámci MPO

 

Telekomunikace, resp. elektronické komunikace, jako součást sektoru informačních a komunikačních technologií („ICT sektor“), představuje významné infrastrukturní odvětví každé vyspělé ekonomiky. Fungující ICT sektor je nezbytným předpokladem rozvoje všech ostatních odvětví. ICT sektor je příčinou 40 % růstu produktivity a čtvrtiny růstu HDP v celé EU[2].

 

ICT sektor představuje velkou část české ekonomiky. Dle ČSÚ ICT sektor v roce 2007[3]:

-       zaměstnával 131 tisíc lidí;

-       vykázal tržby 600 miliard a vytvořil přidanou hodnotu ve výši 164 miliard korun[4];

-       učinil investice za 29 miliard korun;

-       do vědy a výzkumu vložil 6 miliard korun.

Česká asociace elektronických komunikací o. s.
V Praze dne 6. října 2010
Pracovní dokument ČAEK o. s. je k dispozici členům a přidruženým členům občanského sdružení a je postupně prezentován představitelům státní správy (legislativy a exekutivy).


[1] Nezbytné je též dodržení pravidel pro poskytování veřejné podpory sítím nové generace – viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:CS:PDF

[2] Evropská komise, 2007.

[3] http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ict_sektor

[4] Pro srovnání – hrubá zemědělská produkce v ČR za rok 2007 (v běžných cenách) byla 126 mld. Kč; tržby v celém odvětví dopravy za rok 2007 byly 541 miliard.