ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

22. (mimořádná) valná hromada

Usnesení 22. (mimořádné) valné hromady

České asociace elektronických komunikací o. s.

 

konané v dubnu 2011 per rollam

 

 

 

 

1.   22. (mimořádná) valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 4. – 18. dubna 2011 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení usnesením ze dne 31. března 2011 (č. j. 1400/22-11/C).

 

 

2.   Valná hromada:

 

2.1.      Zvolila do funkce člena představenstva:

 

·         Vladimíra Petržílku (RIO Media),

·         Davida Vosku (Telefónica),

·         Ondřeje Zacha (HBO).

 

2.2.      Zvolila členem dozorčí rady:

 

·         Filipa Švába.

 

2.3.      Vzala na vědomí rezignaci Martina Cepka a Petra Opletala na funkci členů představenstva.

 

2.4.      Vzala na vědomí rezignaci Jiřího Šuchmana, Petra Vlacha a Ondřeje Zacha na funkci členů dozorčí rady.

 

 

 

3.   Valná hromada potvrdila přijetí společnosti Telefónica Czech Republic a.s. za člena ČAEK o. s.

 

 

4.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby do termínu konání příští řádné valné hromady zajistilo aktualizaci a revizi Stanov ČAEK o. s., ve znění posledních změn schválených 8. valnou hromadou 18. prosince 2002 a 16. valné hromady v říjnu 2007.

 

        

 

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení

Česká asociace elektronických komunikací

 

 

V Praze dne 18. dubna 2011