ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

23. (mimořádná valná hromada)

 

 

 

Usnesení 23. (mimořádné) valné hromady

České asociace elektronických komunikací o. s.

 

konané v září 2011

 

 

 

1.   23. (mimořádná) valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 5. – 9. září 2011 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení.

 

2.   Valná hromada potvrdila usnesení 4/2011 zasedání představenstva 16. června 2011 a 5/2011 zasedání představenstva 23. srpna 2011 a (2.1.) zvolila: (a) do funkce člena představenstva Petra Josefiho a (b) členy dozorčí rady Zdeňka Brabce, Marka Rotrekla, Jana Stárka, Pavlu Tloušťovou a Karla Žaluda; (2.2) vzala na vědomí rezignaci Petra Josefiho na funkci člena dozorčí rady.

 

3.   Valná hromada schválila výdaje o. s. za 1. pololetí 2011.

 

4.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby do 31. října 2011 stanovilo termín konání příští řádné valné hromady.

 

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení

Česká asociace elektronických komunikací

 

 

V Praze dne 5. září 2011