ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

24. (mimořádná) valná hromada

 

1.   24. (mimořádná) valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 1. – 8. prosince 2011 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení.

 

2.   Valná hromada zvolila na základě návrhu představenstva ze dne 11. října 2011 prezidenta občanského sdružení na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince.

 

3.   Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2012.

 

4.   Valná hromada vzala na vědomí výsledky voleb předsedy a místopředsedy dozorčí rady.

 

5.   Valná hromada uložila představenstvu, aby svolalo 25. řádnou valnou hromadu dne 26. ledna 2012 v Praze.

Zdeněk Vaníček

prezident ČAEK o. s.