ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

25. valná hromada ČAEK o. s.

Usnesení 25. valné hromady

České asociace elektronických komunikací o. s.

 

konané dne 26. ledna 2012 v Praze

 

 

 

1.   25. valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala dne 26. ledna 2012 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení písemnou pozvánkou ze dne 2. ledna 2012 (č. j. 1459/2-12/C).

 

 

2.   Valná hromada:

 

2.1.      Schválila zprávu prezidenta asociace o činnosti ČAEK o. s. v roce 2011.

 

2.2.      Schválila zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2012.

 

2.3.      Schválila program činnosti na rok 2012 a potvrdila dokument „OKRUHY SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ V ODVĚTVÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ A SLUŽEB A V PŘÍBUZNÝCH OBORECH * HLAVNÍ ÚLOHY ROKU 2011“, přijatý 21. valnou hromadou 20. ledna 2011, jako základní směrnici pro činnost ČAEK o. s. v roce 2012.

 

2.4.      Schválila rozpočet asociace na rok 2012.

 

2.5.      Schválila závěrečný účet za rok 2011.

 

 

3.   Valná hromada vzala na vědomí změny ve složení představenstva a dozorčí rady schválených 22. a 23. (mimořádnou) valnou hromadou a usnesení 22., 23. a 24. (mimořádné) valné hromady.

 

       

4.   Valná hromada udělila výroční ceny ČAEK o. s. za rok 2011.

 

 

5.   Valná hromada uložila představenstvu, aby dokončilo revizi stanov a předložilo její výsledek ke schválení mimořádné valné hromadě.

 

6.   Valná hromada uložila prezidentu asociace, aby na základě jednání valné hromady předložil příštímu zasedání představenstva v roce 2012 návrh programu činnosti asociace v roce 2012 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů ČAEK a s přihlédnutím ke schválenému dokumentu „Okruhy společných zájmů v odvětví elektronických komunikací a příbuzných oborech – hlavní úlohy roku 2011 a roku 2012“.

 

7.   Valná hromada uložila všem členům, přidruženým členům, představenstvu a dozorčí radě, aby se v maximální míře podíleli na hladké přípravě a zdárném průběhu Kongresu ČAEK 2012 v Praze dne 25. dubna 2012.

 

 

Ověřovatelé valné hromady:                       Jan Dašovský; Peter Link

       

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení

Česká asociace elektronických komunikací

 

 

V Praze dne 26. ledna 2012