ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

27. valná hromada

Usnesení 27. valné hromady

České asociace elektronických komunikací o. s.

 

konané dne 31. ledna 2013 v Praze

 

 

 

1.   27. valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala dne 31. ledna 2013 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení písemnou pozvánkou ze dne 2. ledna 2013.

 

 

2.   Valná hromada:

 

2.1.      Schválila zprávu prezidenta asociace o činnosti ČAEK o. s. v roce 2012.

 

2.2.      Schválila zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2012.

 

2.3.      Schválila program činnosti v roce 2013.

 

2.4.      Schválila rozpočet asociace na rok 2013, včetně závěrečného účtu za rok 2012 a výše členských příspěvků na rok 2013.

 

 

3.   Valná hromada zvolila členy představenstva a členy dozorčí rady na období let 2013 a 2014.

 

         

4.   Valná hromada udělila výroční ceny ČAEK o. s. za rok 2012:

 

 

·         Chris Hutchins, Vice President European Policy, Liberty Global B. V.

 

·        

 

 

 

5.   Valná hromada ukládá prezidentu asociace, aby na základě jednání valné hromady a její všeobecné diskuze předložil příštímu zasedání představenstva v roce 2013 návrh programu činnosti asociace v roce 2013 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů.

 

6.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby do konce roku 2013 uvedlo Stanovy ČAEK o. s. do souladu s relevantními ustanoveními nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. týkajícími se spolku.

 

7.   Valná hromada ukládá prezidentu asociace, aby do konce 1. pololetí 2013 předložil představenstvu návrh upraveného rozpočtu na rok 2013 s přihlédnutím k výsledkům hospodaření v tomto období.

 

8.   Valná hromada ukládá všem členům, přidruženým členům, představenstvu, dozorčí radě a všem ostatním orgánům občanského sdružení, aby v maximální míře podpořili přípravu a zdárný průběh 14. výroční konference ČAEK 2013 dne 23. dubna 2013 v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze.

 

 

Ověřovatelé valné hromady:                       Jan Dašovský

 

                                                             Peter Link

       

 

 

 

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení

Česká asociace elektronických komunikací

 

 

 

V Praze dne 31. ledna 2013