ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

28. (mimořádná) valná hromada

Usnesení 28. (mimořádné) valné hromady

České asociace elektronických komunikací o. s.

 

konané v prosinci 2013 per rollam

 

 

 

1.   28. (mimořádná) valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 1. – 15. prosince 2013 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení usnesením 7/2013 zasedání v Ivančicích dne 12. listopadu 2013.

 

2.   Valná hromada zvolila na základě návrhu představenstva Zdeňka Vaníčka do funkce prezidenta občanského sdružení.

 

3.   Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2014 a provizorní rozpočet na rok 2014.

 

4.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby svolalo 29. řádnou valnou hromadu – 1. členskou schůzi dne 23. ledna 2014 v Praze.

 

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení

Česká asociace elektronických komunikací