ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

29. valná hromada

Usnesení 29. valné hromady

České asociace elektronických komunikací o. s.

 

konané dne 23. ledna 2014 v Praze

 

 

 

1.   29. valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala dne 23. ledna 2014 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení písemnou pozvánkou ze dne 2. ledna 2014 (č. j. 1588/1-14/C).

 

2.   Valná hromada:

 

2.1.      Schválila zprávu prezidenta asociace o činnosti ČAEK o. s. v roce 2013.

 

2.2.      Schválila zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2013.

 

2.3.      Schválila program činnosti v roce 2013 a výhled akcí na rok 2014.

 

2.4.      Schválila rozpočet asociace na rok 2014, včetně závěrečného účtu za rok 2013 a výše členských příspěvků na rok 2014.

 

2.5.      Vzala na vědomí platné usnesení 28. (mimořádné) valné hromady v prosinci 2013.

 

3.   Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Tomáše Chadzivasilise na funkci člena představenstva a Pavly Tloušťové na funkci členky dozorčí rady k 31. prosinci 2013.    

 

4.   Valná hromada udělila výroční ceny ČAEK o. s. za rok 2013:

 

 

·         Václavu Bartoňovi,

 

zakládajícímu a zasloužilému členu ČAEK o. s., bývalému předsedovi představenstva ČAEK o. s., významnému představiteli odvětví širokopásmových služeb a převzatého vysílání, bývalému generálnímu řediteli společnosti UPC Česká republika s.r.o.

  
společnosti AT
&T

 

5.   Valná hromada ukládá prezidentu asociace, aby na základě jednání valné hromady předložil příštímu zasedání představenstva v roce 2014 návrh programu činnosti asociace v roce 2014 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů a zajištění 15. výroční konference ČAEK 2014 dne 23. dubna 2014.

  

6.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby podle zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky (§ 3048 občanského zákoníku), uvedlo Stanovy ČAEK o. s. do souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkajícími se spolku.

 

7.   Valná hromada ukládá prezidentu asociace, aby do konce 1. pololetí 2014 předložil představenstvu návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 s přihlédnutím k výsledkům hospodaření v tomto období.

 

8.   Valná hromada ukládá všem členům, přidruženým členům, představenstvu, dozorčí radě a všem ostatním pracovním složkám, aby v maximální míře podpořili přípravu a zdárný průběh 15. výroční konference ČAEK 2014 dne 23. dubna 2014 v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze.

 

 

Ověřovatelé valné hromady:                       Peter Link

 

                                                             Karel Žalud

       

 

 

 

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení

Česká asociace elektronických komunikací

 

 

V Praze dne 23. ledna 2014