ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

30. (mimořádná) valná hromada * červen 2014
Usnesení 30. (mimořádné) valné hromady

České asociace elektronických komunikací z. s.

 

konané ve dnech 20. - 27. června 2014 per rollam

 

 

 

1.   30. (mimořádná) valná hromada ČAEK z. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 20. – 27. června 2014 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo zapsaného spolku usnesením 5/2014 zasedání dne 19. června 2014.

 

2.   Valná hromada zvolila Michala Frankla a Filipa Švába členy představenstva. Vzala na vědomí rezignaci Davida Vosky na funkci člena představenstva ke dni 19. června 2014.

 

3.   Valná hromada zvolila členy nové Rady (dozorčí rady) ve složení:

Antonín Hedrlín, Marcel Procházka, Marek Rotrekl, Jan Stárek, Jiří Šuchman, Karel Žalud.

 

4.   Valná hromada schválila na základě usnesení 29. valné hromady dne 23. ledna 2014, bod 7., upravený rozpočet na rok 2014 a jednotlivé položky těchto výdajů.


Zdeněk Vaníček

prezident ČAEK z. s.