ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

5. členská schůze ČAEK

Usnesení 5. členské schůze

České asociace elektronických komunikací z. s.

 

konané dne 21. ledna 2016 v Praze

 

 

 

1.   5. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 21. ledna 2016 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 21. prosince 2015 (č. j. 1709/65-15/C).

2.   Členská schůze:

2.1.     Schválila jednomyslně zprávu předsedy spolku o činnosti ČAEK v roce 2015.

2.2.     Vzala na vědomí informaci předsedy rady o činnosti rady v roce 2015.

2.3.     Schválila jednomyslně výhled akcí na rok 2016.

2.4.     Schválila jednomyslně rozpočet asociace na rok 2016, včetně závěrečného účtu za rok 2015 a výše členských příspěvků na rok 2016.

3.   Členská schůze:

a) zvolila do funkce člena představenstva Miloše Koděru;

b) vzala na vědomí rezignaci Jiřího Hrabovského na funkci člena představenstva.

4.   Členská schůze udělila výroční ceny ČAEK z. s. za rok 2015:

·       Janu Stárkovi, předsedovi rady ČAEK,

·       Fabiovi Colasantimu, prezidentu IIR.

5.   Členská schůze ukládá předsedovi spolku, aby na základě jednání členské schůze a její všeobecné rozpravy předložil příštímu zasedání představenstva v roce 2016 návrh programu činnosti spolku v roce 2016 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů.

6.   Členská schůze vzala na vědomí informaci předsedy spolku o zápisu ČAEK do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze a úpravě Stanovy ČAEK v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkajícími se spolku, podle usnesení 4. (mimořádné) členské schůze ČAEK v listopadu 2015.

7.   Členská schůze ukládá předsedovi spolku, aby do konce 1. pololetí 2016 předložil představenstvu návrh upraveného rozpočtu na rok 2016 s přihlédnutím k výsledkům hospodaření v tomto období.