ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Jarní seminář ČAEK * 31. března 2016Dne 31. března 2016 se v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze konal Jarní seminář České asociace elektronických komunikací (ČAEK) 2016 s podtitulem Úroveň regulace státu v infrastrukturních odvětvích. Přítomné posluchače přivítal předseda spolku, Zdeněk Vaníček, a úvodní slovo pronesl Managing Director UPC Česká republika, Frans-Willem de Kloet.


Účastníci panelové diskuse hovořili o specificích regulace v jednotlivých infrastrukturních odvětvích – rozhlasovém a televizním vysílání, telekomunikacích, poštovních službách, ochraně hospodářské soutěže, ale i bankovnictví. Tedy v odvětvích, jejichž nefunkčnost by měla systémový dopad na fungování státu, a v nichž vzniká potřeba chránit „slabší stranu“.


Pozornost byla věnována rozdílům v regulačních přístupech ex ante a ex post, či národním specifikům, kdy v některých státech je regulace a ochrana hospodářské soutěže svěřena jedinému úřadu, zatímco v ČR je toto rozděleno mezi příslušný odvětvový regulační úřad a Úřad na ochranu hospodářské soutěže.


Byl zdůrazňován i fakt, že regulace nesmí bránit rozvoji nových technologií, přičemž je ale často založena na směrnicích Evropské Komise a národních zákonech schválených před mnoha lety, které nijak neodrážejí současnou realitu. Regulovat trh efektivně a kvalitně na základě těchto norem je velmi obtížné.


Závěrem se diskutující shodli, že objem regulace se postupem doby výrazně zvyšuje. Rozšiřují se nejen regulované oblasti, ale i detailnost regulace. To v konečném důsledku vede k odjímání odpovědnosti jednotlivých hráčů na trhu a brání dopadu přirozených důsledků jejich chování.V Praze dne 31. března 2016