ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Letní seminář ČAEK * 9. června 2016

PROGRAM

 

13,00 – 13,30                  Registrace přihlášených účastníků semináře

 

                                     pohoštění na přivítanou

 

 

13,30                              Zahájení semináře

                                     

 

13,45                              Panelová diskuze

                                               na téma úrovně správy a ochrany obsahu v sítích elektronických komunikací

 

·         hlavní provozní problémy dodavatelů obsahu; současný rozvoj placené televize a převzatého vysílání v ČR

·         exklusivita práv k vysílání obsahu v kontextu jejich geografické působnosti, vymáhání a technologického vývoje

·         geoblocking

·         příhraniční příjem televizního vysílání v ČR a SR

·         online pirátství

·         kde jsou příležitosti a jaké jsou hrozby?

·         komerční vysílání – ohrožuje nebo podporuje provozovatele převzatého vysílání v ČR?

·         měřeni sledovanosti TV stanic pro lineární a nelineární obsah

·         perspektivy dalšího rozvoje a nové možnosti

 

                                               Účastníci:

 

·         Mgr. Jiří Hadaš, MBA - vedoucí oddělení nelineárních služeb, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

·         JUDr. Ľuboš Kukliš,  PhD. - Ředitel, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu (Slovenská republika)

·         JUDr. Pavel Zeman - vedoucí samostatného oddělení autorského práva, Ministerstvo kultury České republiky

·         Evžen Chlanda - Country Manager Cz & Sk, AMC Networks Central Europe

·         JUDr. Michal Krejčík - Ředitel pro sporovou, korporátní a compliance agendu, Právní a regulatorní záležitosti, O2 Czech Republic a.s.

·         JUDr. Antonín Hedrlín, Ph. D. - advokát, specialista na mediální právo, čestný předseda rady ČAEK

·         Petr Horák - Ředitel sekce Nových projektů, CET 21 spol. s r.o.

 

                                      Moderátor:    JUDr. Hana Gawlasová

 

 

16,00 – 17,00               Malá číše vína na rozloučenou

 

 

17,00                            Závěr semináře

Tisková zpráva


Dne 9. 6. 2016 se v Kongresovém sále – Tower Park Praha na Žižkovské věži v Praze konal Letní seminář České asociace elektronických komunikací (ČAEK) 2016 s podtitulem Správa a ochrana obsahu. Přítomné posluchače přivítal předseda spolku.


Pozvání do panelové diskuse přijali vedoucí oddělení nelineárních služeb Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiří Hadaš, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury České republiky Pavel Zeman, Country Manager Cz & Sk, AMC Networks Central Europe Evžen Chlanda, ředitel pro korporátní právo, spory a compliance O2 Czech Republic Michal Krejčík, specialista na mediální právo a čestný předseda rady ČAEK Antonín Hedrlín, ředitel sekce Nových projektů CET 21 Pavel Horák a ředitel kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš.


Účastníci panelové diskuse hovořili na téma úrovně správy a ochrany obsahu v sítích elektronických komunikací. Obsah na internetu se často šíří neoprávněně – jak prostřednictvím soukromých webových stránek, tak i na webových portálech k tomu přímo určených, a policie většinu těchto případů neřeší. Ani veřejností není volné šíření obsahu na internetu vnímáno jako problematické nebo protizákonné. Podle názoru účastníků je ochrana práva na obsah v České republice velmi nízká, přičemž ceny licencí jsou velmi vysoké a je potřeba na ně nějakým způsobem vydělat.


Diskutovány byly hlavní provozní problémy dodavatelů obsahu, současný rozvoj placené televize a převzatého vysílání v České republice a otázky možného ohrožení provozovatelů převzatého vysílání komerčním vysíláním. Pozornost byla věnována i problematice exklusivity práv k vysílání obsahu v kontextu jejich geografické působnosti, vymáhání a technologického vývoje, geoblockingu, online pirátství, příhraničního příjmu televizního vysílání v ČR a SR a perspektiv dalšího rozvoje tohoto odvětví.