ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

6. (mimořádná) členská schůze
Usnesení 6. (mimořádné) členské schůze

České asociace elektronických komunikací z. s.

 

konané ve dnech 13. – 17. června 2016

a 30. června 2016 v Praze

 

 

 

1.   6. (mimořádná) členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala ve dnech 13. – 17. června 2016 a 30. června 2016. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku 26. května 2016.

 

2.   Členská schůze:

a)   zvolila do funkce člena představenstva Michala Frankla;

b)   zvolila do funkce člena představenstva Filipa ©vába;

c) zvolila do funkce členky představenstva Terezu Rychtaříkovou;

d) zvolila do funkce členky rady Kateřinu Dlouhou;

e) vzala na vědomí rezignaci Vladimíry Chlandové na funkci členky a předsedkyně představenstva a Terezy Rychtaříkové na funkci členky rady ke dni 30. června 2016.

 

3.   Členská schůze potvrdila rozpočet spolku pro rok 2016, který schválila 5. členská schůze 21. ledna 2016.

 

4.   Členská schůze schválila výhled činnosti spolku na druhé pololetí 2016.V Praze dne 30. června 2016