ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Zákon o elektronických komunikacích

 

Dnem 1. srpna 2005 nabývá účinnosti zákon č. 290/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství, kterým se současně mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (část III. – týká se § 97). Viz částka 104 Sbírky zákonů ČR, rozeslána 18. července 2005.

 
 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích):
 
 
 

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 21. března 2005 zákon ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

 

22. února 2005

 

Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o elektronických komunikacích vrácený Senátem ve znění, který schválila ve třetím čtení 17. prosince 2004.


Předseda PSP Lubomír Zaorálek:  Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Opět přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), podle sněmovního tisku 768/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 768/7. "

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 440. Přítomno 169 poslanců, pro hlasovalo 67, proti 82. V této podobě nebyl návrh přijat.

Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

Budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení bude nyní zapotřebí nadpoloviční většina všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Máme nastaveno kvorum.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 768/6. "

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh textu usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Toto hlasování má pořadové číslo 441. Přítomno je 167 poslanců, pro hlasovalo 113, proti 35. Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi i ministru Vladimíru Mlynářovi za předložení. Končím projednávání bodu č. 148.

 

41. schůze, 441. hlasování, 22. 2. 2005, 16:16

Návrh zákona o elektronických komunikacích

NÁVRH BYL PŘIJAT


PŘÍTOMNO=167 JE TŘEBA=101
 [A] ANO=113   [N] NE=35   [0] NEPŘÍTOMEN   [Z] ZDRŽEL SE 

 

 
Ministerstvo informatiky k přijetí zákona o elektronických komunikacích sdělilo:
 

Parlament dnes definitivně schválil zákon o elektronických komunikacích

Poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila zákon o elektronických komunikacích. Zákon do českého práva přenáší takzvaný nový regulační rámec Evropské unie. Jde o 180 paragrafů, které nahrazují telekomunikační zákon a mění pravidla fungování trhu klasických telefonních, ale i nových elektronických služeb, jako například kabelových televizí nebo digitálního vysílání. Odtud změna názvu, která odráží technologický vývoj a vznik nového, širšího síťového odvětví elektronických komunikací.

Za prvé se výrazným způsobem zjednodušuje systém licencování a ruší se veškerá omezení pro vstup na trh telekomunikačních služeb. Podnikání bude podléhat pouze jednoduchému oznámení u Českého telekomunikačního úřadu, odpadne povinná registrace u živnostenského úřadu stejně jako stotisícový poplatek za vydání licence.

Zákon dále mění způsob zajišťování a financování takzvané univerzální služby, tedy vesměs ztrátových služeb, na které má ale každý občan ze zákona nárok. Těmito službami jsou například veřejné telefonní automaty, nárok každého na pevnou linku do domácnosti, informační služba o telefonních číslech nebo zvýhodněné tarify a speciální telefony pro zdravotně postižené. Zatímco dnes zajišťuje univerzální službu výhradně Český Telecom a existuje mnoho sporů o výši Telecomem vykazovaných nákladů, podle nového zákona o elektronických komunikacích bude Český telekomunikační úřad na jednotlivé části univerzální služby vypisovat veřejné soutěže. Dodavatelem pak bude ten operátor, který službu dodá nejlevněji, přesněji řečeno bude od fondu univerzální služby, do kterého budou všichni operátoři přispívat, požadovat nejnižší dotace. Nový zákon nemění nic na úlevách pro zdravotně postižené.

Třetí zásadní změnou je nový způsob regulace trhu elektronických komunikací, tedy rozhodování Českého telekomunikačního úřadu. Regulátor bude povinen provádět pravidelné analýzy a vlastní regulační opatření uplatňovat pouze tam, kde služby nebude dostatečně zajišťovat trh. Jeho zásahy by však měly směřovat k tomu, aby regulace jako taková mohla co nejdříve skončit a na trhu existovala volná konkurence. Zatímco dnes může regulátor rozhodovat v zásadě dle vlastního uvážení, nový zákon vymezuje základní mantinely, ve kterých se bude muset pohybovat, což zpřesní a zpřehlední jeho rozhodování a učiní jej pro operátory alespoň zčásti předvídatelné. Všechna jeho rozhodnutí budou zároveň na rozdíl od současné situace soudně přezkoumatelná.

Nově je koncipován i samotný regulátor. Dnes stojí v čele Českého telekomunikačního úřadu předseda, který rovněž ve většině případů i sám rozhoduje. Podle nového zákona bude zásadní, strategická regulační rozhodnutí přijímat pětičlenná rada. Výkon regulace a každodenní rozhodnutí však zůstávají svěřena předsedovi úřadu. Jde o princip, který se osvědčil v několika zemích Evropské unie, a který má zajistit, aby o strategii regulace nerozhodoval názor jednoho konkrétního člověka, nýbrž průnik různých názorů na způsob a mechanismy regulace telekomunikačního trhu.

Co se bude dít teď? Pokud zákon podepíše prezident a vstoupí v platnost, Český telekomunikační úřad bude nejprve muset provést analýzu toho, zda a co je třeba na českém telekomunikačním trhu regulovat, a následně vydat příslušná regulační opatření. Na přípravu analýz bude mít ze zákona devět měsíců, vydat regulační opatření by měl do dalších tří měsíců. Nová pravidla by měla začít platit zhruba na jaře příštího roku.