ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Novely zákona o elektronických komunikacích

 
Zákon o elektronických komunikacích byl novelizován zákony:
 
*
č. 290/2005 Sb.,
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
 
 
*
č.361/2005  Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

http://web.mvcr.cz/sbirka/2005/sb124-05.pdf

 

 

Prováděcí právní předpisy k zákonu o elektronických komunikacích:

 

 

Částka 59
pdf 840 kB

 

 
 
28. 4. 2005 153/2005
Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
154/2005
Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
155/2005
Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
156/2005
Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
157/2005
Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
158/2005
Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí
159/2005
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
160/2005
Vyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění
161/2005
Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
162/2005
Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
 
 
 

 

 
 

Částka 120
pdf 213 kB

7. 9. 2005
 
336/2005
Vyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení
pro odposlech a záznam zpráv