ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Metodika definování relevantních trhů

 

11.10.2005

VÝZVA Českého telekomunikačního úřadu k uplatnění připomínek k Metodice definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil, i když to zákon neukládá, na diskusním místě Metodiku definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice (dále jen „Metodika“). Podle této Metodiky bude Úřad postupovat při analýzách relevantních trhů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a Opatřením obecné povahy č. OOP/1/07. 2005 – 2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen „Opatření“).

Tato metodika bude nedílnou součástí všech opatření obecné povahy, kterými Úřad vydá analýzy jednotlivých relevantních trhů. S ohledem na časovou náročnost tohoto procesu Úřad předkládá Metodiku k veřejné diskusi dotčeným subjektům, a to v časovém předstihu před veřejnými konzultacemi vlastních analýz jednotlivých relevantních trhů. Tím, že bude Metodika předem ve veřejné diskusi projednána a poté upravena, zjednoduší se průběh diskuse k analýzám trhů. Společná Metodika bude přiměřeně aplikována s přihlédnutím k charakteristikám jednotlivých relevantních trhů.

Připomínky k Metodice lze uplatnit do 21 dnů od data jejího zveřejnění na diskusním místě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

ČTÚ čj. 37260/2005-611
odbor ekonomické regulace