ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Revize předpisového rámce elektronických komunikací

 
Materiál, který ČAKK zpracovala a dne 31. ledna 2006 předala Komisi, je k dispozici členům asociace.
 
ČAKK se kromě toho podílela na formulování společného dopisu členů ECTA, který byl zaslán 28. února 2006 člence Komise ES pro informační společnost a media Viviane Reding.
 
Stanovisko ČAKK k revizi předpisového rámce elektronických komunikací EU z roku 2002 je obsaženo v těchto dokumentech:
 
* materiál ČAKK z 31. ledna 2006
* podklad Evropské asociace kabelových komunikací (ECCA) z 31. ledna 2006
* podklad Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA) z 31. ledna 2006
* společný dopis členů ECTA člence Komise Viviane Reding z 28. února 2006
 
1. března 2006
 
 
 

Česká asociace kompetitivních komunikací vítá a aktivně

podporuje revizi předpisového rámce elektronických komunikací

 

 

V Praze dne 14. března 2006               Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) přivítala revizi předpisového rámce elektronických komunikací z roku 2002, kterou v průběhu tohoto roku provede Evropská komise. ČAKK se do tohoto procesu aktivně zapojila a předala Komisi názory na tuto důležitou otázku, která má souvislost s předpokládanými novelami příslušných směrnic evropského práva.

 

„V České republice jsme předpisový rámec z roku 2002 transponovali jen částečně,“ říká prezident ČAKK Zdeněk Vaníček. „Soustředili jsme se přitom pouze na „telekomunikace“, ale evropský rámec se také týká vysílání a informačních a komunikačních technologií. ČAKK chce přispět k tomu, abychom měli pro celý sektor elektronických komunikací jednotná, srozumitelná a dobře proveditelná pravidla.“

 

ČAKK předložila Komisi především názory na univerzální službu a dále se zúčastnila přípravy a formulování společného stanoviska evropských asociací ECTA a ECCA.

 

„ČAKK je v otázce mezinárodní spolupráce velmi aktivní,“ vysvětluje předsedkyně představenstva Vladimíra Chlandová. „Vyplývá to především z dlouhodobé orientace asociace na dobrou znalost a důslednou implementaci evropských směrnic, které jsou odrazem společných zkušeností všech členských zemí EU v našem oboru podnikání.“

 

Otázky mezinárodní spolupráce a zásady evropského práva budou důležitými body programu výroční konference ČAKK, která se bude konat ve dnech 24. a 25. dubna 2006 v Praze. Konferenci zahájí ministryně informatiky Dana Bérová a vystoupí na ní zástupci Evropské komise a evropských asociací ECTA a ECCA a postupně také předsedové a členové tří regulačních úřadů – Rady Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vyvrcholením dvoudenní konference ČAKK bude beseda členů Rady ČTÚ se zástupci podnikatelských asociací a sdružení o stavu českých elektronických komunikací rok po přijetí právní úpravy v této oblasti.

 

Výroční konference:

 

http://cacc.cz/sprava/sprava.php3?jaz=cz&sid=8&cid=183