ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Zpráva o plnění evropské směrnice 1999/93/EC o elektronickém podpisu

Dne 15. 3. 2006 vydala Evropská komise dokument Zpráva o plnění směrnice 1999/93/EC o elektronickém podpisu. V dokumentu se konstatuje, že Evropská komise neshledává v současnosti důvody k revizi směrnice 1999/93/EC a že cíle této směrnice byly převážně splněny. Určité nedostatky existují zejména u vzájemného uznávání elektronického podpisu a interoperability. Evropská komise bude o řešení těchto nedostatků jednat se zainteresovanými subjekty.

Evropská komise ve zprávě dále konstatuje, že využívání elektronického podpisu je nižší, než se očekávalo. Nenaplnila se rovněž představa, že každému bude stačit jediný certifikát pro podpis, který bude moci využívat ve všech aplikacích. I zde se bude Evropská komise snažit o podporu rozvoje služeb, které využívají elektronický podpis, a bude monitorovat trh. V roce 2006 Komise připraví zprávu o standardech v oblasti elektronického podpisu a nadále bude podporovat standardizační aktivity v této oblasti.