ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Nový regulační rámec elektronických komunikací EU

 

ČAKK - Afilace ECTA Česká republika vítá regulační rámec

elektronických komunikací EU

 

 

Praha, 7. května 2002 - Evropský parlament a Rada schválily čtyři směrnice a kmitočtové rozhodnutí, které společně tvoří podstatnou část nového regulačního rámce elektronických komunikací Evropské unie. Komise současně oznámila, že předloží řadu dalších návrhů, které budou směrnice a rozhodnutí doplňovat.

 Přijaté sekundární právní předpisy obsahují čtyři harmonizační směrnice (rámcovou směrnici, autorizační směrnici, přístupovou směrnici, směrnice o univerzální službě) a kmitočtové rozhodnutí. Předpisy stanoví patnáctiměsíční lhůtu k jejich implementaci do národních právních řádů členských zemí EU.

 Česká asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika (ČAKK) uvítala vydání těchto předpisů, které společně s již přijatým Nařízením o zpřístupnění účastnických vedení vytváří nový regulační rámec elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení EU. Ten má dva základní cíle:

·        konsoliduje existující právní předpisy, nahrazuje nejasná, často dokonce protichůdná ustanovení směrnic ONP („Open Network Provision“), konkurenčních a ostatních směrnic současného právního předpisového rámce („The 1998 Telecom Package“), které byly přijímány v uplynulých letech;

·        modernizuje odborné právo, bere v úvahu jak dosažený stav postupující konvergence, tak tržní a technologické změny, k nimž v jejím důsledku došlo a bude nadále docházet.

„V popředí těchto změn v evropském právu je posun od telekomunikací elektronickým komunikacím, které budou důsledně založeny na principu technologické neutrality – to jest stejné sekundární předpisy (směrnice) budou nyní upravovat jak telekomunikační sítě, tak sítě určené pro vysílání, a v tom spatřujeme hlavní přínos nového regulačního rámce“ prohlásil prezident ČAKK Zdeněk Vaníček. „Nyní je zapotřebí, aby se konečně i naše legislativa začala touto otázkou zabývat a na základě nového regulačního rámce přijala co nejdříve nový zákon o elektronických komunikacích, který by nahradil nedokonalý a dnes již koncepčně a definičně zastaralý zákon o telekomunikacích,“ dodal Vaníček, který je specialistou na problematiku právní úpravy elektronických komunikací Evropských společenství.

Česká asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika již Ministerstvu dopravy a spojů předložila komplexní návrh na potřebné změny českého práva v duchu nového evropského rámce elektronických komunikací.

Česká asociace kompetitivních komunikací - Afilace ECTA apeluje na českou legislativu, aby neprodleně zahájila přípravy nového zákona o elektronických komunikací a nezdržovala tento proces návrhem dnes již nefunkční a zastaralé, tudíž redundantní novely zákona o telekomunikacích.