ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Nový regulační rámec elektronických komunikací - poznámka na okraj

Praha, 15. května 2002 

Pokud se nezasvěcený čtenář zahloubá do záznamu debat, které se tu a tam vedou,   musí nutně dospět k názoru, že evropské direktivy musejí být cosi jako chřipka. Přijdou, nakazí, napadnutého trochu potrápí, ale pak odezní, a zase bude dobře.

Tak tedy: Co nám z Evropské unie „hrozí“, nejsou „nové direktivy Evropské komise pro elektronické komunikace“ (což už dnes ví snad i student prvního semestru na právech či na technice), ale  soubor jednoho Nařízení, pěti Směrnic a kmitočtového Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie a až potom doplňující konsolidovaný text Směrnice, kterou ve svém kompetenci vydá Komise. A není už třeba čekat na konečné texty – ty jsou na Internetu dostupné už měsíc, a pokud jde o Nařízení (ES) č. 2887/2000 Evropského parlamentu a Rady o zpřístupnění účastnických vedení, to je už k dispozici dokonce od 30. prosince 2000 (vše v Úředním věstníku Evropských společenství).

Podstata je v tedy něčem jiném – v laxnosti, s jakou tuto „chřipkovou epidemii“ přijímáme. Nic českému právu – kromě jeho tvůrců – totiž už od 2. ledna 2001 nebránilo, aby obsah a především smysl citovaného a dávno platného Nařízení (chcete-li „zákona EU“) implementovalo do telekomunikačního zákona. Od 14. února 2002 ale už známe obsah dalších pěti stěžejních předpisů, které budou formovat elektronické komunikace (tedy nejen regulačního prostředí telekomunikací, ale také vysílání a informačních technologií) jednotného trhu v příštím desetiletí. Tento jednotný trh, k němuž se chystáme připojit, se našimi problémy nebude mít čas zabývat; naopak – my musíme Unii přesvědčit, že ještě před vstupem, budeme mít náš právní řád v souladu s acquis – ve všech odvětvích. A nyní počítejme: členské státy Evropské unie – a připusťme si (i jako mistři světa v řadě disciplín), že ta je v oboru elektronických komunikací přece jen o něco vyspělejší, kompaktnější a také vychovanější a pracovitější – budou mít na implementaci souboru tvořícího nový regulační soubor elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení 15 měsíců.

My, jak se zdá, se možná budeme stejnou dobu dohadovat, a přesvědčovat, a argumentovat, a zase dohadovat, zda nás spasí nový zákon či jen pouhá novela dnes účinného právního předpisu.

A počítejme ještě jednou: volby jsou v červnu, nový parlament zasedne třeba v červenci, nová vláda, když sebou „hodí“, dodá novelku v září, tu poslanci odmítnou, protože už nevyhoví mezinárodním závazkům České republiky plynoucím z Evropské dohody, vláda tedy vytvoří do konce roku návrh nového zákona – třeba o elektronických komunikacích, ten poslanci začnou projednávat na jaře 2003, tedy zhruba dva roky poté, co jsme v klidu mohli začít.

Česká asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika má obecný a odborně fundovaný zájem na rychlém dokončení liberalizace a na skutečné a dobře fungující hospodářské soutěži, jak již při různých příležitostech demonstrovala a dokázala. Pokud se k ní v tomto smyslu připojí i další experti a odborníci, jistě se podaří zažehnat hlavní nebezpečí, které nyní v oboru elektronických komunikací hrozí – a to nebezpečí z prodlení.

Poznámka na závěr:

Nyní je bezprostředně nutné se vyvarovat toho, aby leckdo o novém regulačním rámci elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení EU „zasvěceně“ hovořil, leč – jak už to ve spojení s Unií dost často bývá, s „mozkem nezkaleným jakýmikoli vědomostmi“. To znamená, že začít musíme u důkladného poznáním tohoto souboru a pak se řídit  jeho dokonalou znalostí. Rámec bude v příštích letech určujícím faktorem regulace elektronických komunikací nejen v EU, ale také v kandidátských zemích, jež se na vstup do Unie připravují.

Za druhé bychom neměli vést polemiky na téma, zda je či není rozhodující to, jestli telekomunikační zákon doplní novela nebo ho nahradí nový zákon. Po přijetí nového regulačního rámce elektronických komunikací EU musí totiž náš zákon o telekomunikacích nahradit zákon o elektronických komunikacích, který už nebude upravovat “podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikačních sítí a podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb” (§ 1), ale stanoví harmonizovaný rámec regulace elektronických komunikačních služeb, elektronických komunikačních sítí a přidružených zařízení.

Současný regulační rámec měl základní cíl dosáhnout přechodu od monopolu ke konkurenci. V tomto smyslu byl úspěšný. Trh se ale rychle proměňuje – též díky rychlému úspěchu nástupu liberalizace. To současný regulační rámec správně předvídal a proto měla Komise ES za úkol provést důkladnou revizi všech směrnic a dalších právních předpisů, které rámec tvoří. Komise tento úkol splnila ve světle vývoje na trzích a nových technologií a také změn v požadavcích uživatelů.

Výsledkem je návrh nového regulačního rámce.  Jeho dopad na jednotný trh bude takový, že mu novela českého telekomunikačního zákona prostě nemůže postačit. Proto je nutné připravit zákon o elektronických komunikačních sítích a službách a přidružených zařízeních, který by české telekomunikační prostředí ještě více přiblížil stavu v Unii. 

 

Zdeněk Vaníček

prezident České asociace kompetitivních komunikací

Afilace ECTA Česká republika