ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Czech Broadband Communications CACC 2005 
 
 
6. výroční konference České asociace kompetitivních komunikací
 
Praha, 25. - 26. dubna 2005
 
 

 
 
 

 

CZECH BROADBAND

COMMUNICATIONS CACC 2005

 

Směrem k eEUROPE & eCzech”

 

 

6. výroční konference ČAKK

 

25. a 26. dubna 2005

Diplomat Hotel, Praha

 

 

 

PROGRAM

 

25. dubna 2005

PONDĚLÍ

 

DEN SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC

 

 

08.00 – 18.00    Registrace – registrační stůl v hotelovém konferenčním foyer

                                  

                                   Sponzoruje společnost TISCALI

 

 

09.00 – 18.00                Výroční konference ČAKK

 

                                   Hlavní sál sponzoruje společnost TERAYON

 

                                   Moderátor konference: Jan Hlaváč

 

 

GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE                    TELENOR NETWORKS

SPONZOR TECHNICKÉHO VYBAVENÍ                    ASTRA

 

 

Zahájení konference sponzoruje společnost: UPC Česká republika

 

 

09.00 – 09.45                Zahájení 6. výroční konference ČAKK

 

                                   Přivítaní a úvodní vystoupení – prezident ČAKK

                       

Oficiální zahájení konference

 

 

 

Vladimír Mlynář – ministr informatiky

 

 


Peter Rodford – vedoucí odboru B2 generálního ředitelství Evropské komise pro informační společnost a media (DG INFSO & Media)

 

 

10.00 – 11.15                Panelová diskuze I

 

·         Evropský předpisový rámec elektronických komunikací 2003 a zákon o elektronických komunikacích

 

-          Splnila ČR úkol transpozice právních předpisů dobře a úplně?

-          Jsme dobře připraveni na nové regulační prostředí?

-          Bude povinný konzultační mechanismus dostatečně účinný?

-          Co ještě musíme udělat?

-          Jsou právní prostředky k prosazení vyrovnané regulace elektronických komunikací srozumitelné a dostatečné?

-          Nový regulační úřad a role podnikatelských sdružení a asociací

 

Úvodní slovo:     Zdeněk Vaníček – prezident ČAKK

                       

Účastníci:         

                        Peter Rodford – vedoucí odboru B2 generálního ředitelství Evropské komise pro informační společnost a media (DG INFSO & Media)

 

 

                       

                        David Stádník – předseda Českého telekomunikačního úřadu

 

 

                        

                        Michal Frankl – I. náměstek ministra informatiky

 

 

                       

                        Karel Sehoř – poslanec, zpravodaj PS Parlamentu ČR k vládnímu návrhu zákona o EK

 

Moderátor:       Zdeněk Vaníček   

 

 

11.15 – 11.30                Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

                                   Aleš Janků – ředitel vnějších vztahů

 

 

11.30    - 12.00  Polední káva

         konferenční foyer

 

                                   Sponzoruje společnost TV5

 

 

12.00 – 13.00                Prezentace TERAYON

Andrew Steele - Vice President, Marketing & Business Development

 

 

13.00 – 14.15                Panelová diskuze II

 

                                   Sponzoruje společnost CONTACTEL

 

·         Konkurence na českém trhu elektronických komunikací

 

-          Kdo je konkurentem komu, jaké jsou komparativní výhody?

-          Co jsou či budou vítězící produkty?

-          Jak se bude vyvíjet „konkurenční mapa“ v českém sektoru elektronických komunikací?

-          Kam až dosáhne konsolidace v sektoru elektronických komunikací?

-          Jak ovlivní nové regulační prostředí konkurenční mapu?

-          Kdo zvítězí v procesu konvergence?  

 

Úvodní slovo:   

 

                       Luboš Řežábek – předseda představenstva ČAKK    

 

Účastníci:          Václav Bartoň – generální ředitel UPC Česká republika

                       Svatoslav Novák – předseda APVTS

                       Richard Daubner – Managing Director,

                       Telenor Networks CE

                       Aleš Janků – ředitel vnějších vztahů

                       Miroslav Řezníček – ředitel pro zákaznická řešení a  regulační záležitosti, Contactel                 

                       Michal Tošovský – eStat

                       Lubomír Bokštefl – generální ředitel, Lucent Technologies

 

Moderátor:       Tomáš Nielsen

 

 

14.15 – 15.30                Buffet Lunch – restaurace Loreta

                                  

                                   Sponzoruje:      ROMANTICA

 

 

15.30 – 16.00                Prezentace Telenor Networks

 

 

16.00 – 17.30                Panelová  diskuze III

 

                                   Sponzoruje společnost LAGARDERE

 

·         Bude dostatek kvalitního a přitažlivého obsahu?

 

-          Přenosová kapacita infrastruktury narůstá – postačí ji výrobci přitažlivého obsahu dostatečně naplnit?

-          Jaký obsah rozhodne?

-          Modely spolupráce provozovatelů přenosových cest (sítí elektronických komunikací) a poskytovatelů obsahu

-          Otázky autorskoprávní ochrany

-          Kladné a záporné příklady ze zahraničí

 

Úvodní slovo:                Petra Smolíková – náměstkyně ministra kultury

 

Účastníci:                      Jiří Šenkýř – místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání         

                                   Luboš Jetmar – zemský ředitel HBO Česká republika

 

                                  

                                   Martin Dvořák – generální ředitel TV PRIMA

 

                                   Jiří Balvín - generální ředitel Stanice O, a.s.

Hana Masopustová – vedoucí samostatného oddělení autorského práva, Ministerstvo kultury

Vladimíra Chlandová – General Counsel, UPC Česká republika

Louise Cottrell, Channel Sales Director, Zone Vision Group

Antonín Hedrlín – advokát, předseda dozorčí rady ČAKK

Dušan Jelínek – marketingový a obchodní ředitel, Karneval Media

 

Moderátor:                   Miloslav Kučera

 

 

17.30 – 18.00                večerní káva – konferenční foyer

                                  

Sponzoruje společnost NATIONAL GEOGRAPHIC

 

 

18.00                            Závěr prvního konferenčního dne

 

 

* * *

 

 

 

20.00 – 22.00                Večerní recepce na počest účastníků

výroční konference ČAKK a čestných hostů

a na počest přijetí nové právní úpravy elektronických komunikací

 

ELEKTRONICKO-KOMUNIKAČNÍ VESELICE ČAKK

 

NA POČEST NOVÉHO ZÁKONA

O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

Č. 127/2005 SB.

 

 

 
Nově jmenovaní členové Rady ČTÚ pánové DAVID STÁDNÍK
a MICHAL FRANKL, přední znalci právního prostředí elektronických
komunikací v České republice, slavnostně krájí dort na počest nového
zákona o elektronických komunikacích.
 
 
 
 

     

 

 

Slavnostní udělení výročních cen ČAKK za rok 2004

ing. Václavu Bartoňovi a prof. Vladimíru Smejkalovi.

 

* * *

 

 

26. dubna 2005

ÚTERÝ

 

DRUHÝ KONFERENČNÍ DEN

SPOLEČNOSTI CONAX

 

 

08.00 – 09.00                Registrace – registrační stůl v konferenčním foyer 

                                  

                                   Sponzoruje společnost TISCALI

 

09.00 – 18.00                Konference – 2. den

 

                                   Hlavní sál sponzoruje společnost TERAYON

                                  

09.00 – 18.00                Individuální schůzky, debaty a setkání – salónky a stánky

 

                                    Moderátor konference: Jan Hlaváč

 

 

08.30 – 09.15                Ranní káva

 

                                   Sponzoruje společnost BBC Prime

 

 

09.15                           Zahájení druhého konferenčního dne

                                   Zdeněk Vaníček – prezident ČAKK

                                  

 

                                  

09.30 – 10.00                Jaromír Talíř – poslanec, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny, Parlament České republiky

 

Utváření právní úpravy elektronických komunikací, v oblasti vysílání  a médií, ve světle acquis v podmínkách České republiky

 

 

10.00 – 10.15                Prezentace BBC Prime – Sally Plaistowe

 

10.15 – 10,30                Prezentace NDS

 

 

10.30 – 11.45                Panelová diskuze IV

 

Sponzoruje společnost NDS

 

·         Digitalizace v oblasti videa – DVB-T, DVB-C, DVB-H, DVB-S

 

-          Jaké budou vazby a očekávaná úroveň spolupráce mezi zdrojem obsahu a technologickými platformami?

-          Jsou naplněny předpoklady pro „bezporuchové“ spuštění DVB-T?

-          Jaké budou obchodní modely?

-          DVB-C – „hračka“ nebo technologická a obchodní nutnost?

-          DVB-T versus DVB-C – konkurence nebo komplementární služby?

-          A co s DVB-H a DVB-S …?

 

Úvodní slovo: Zdeněk Duspiva – nezávislý konzultant       

 

Účastníci:          Martin Bögelsack – Interní konzultant Business Development, T-Mobile Czech Republic

                       Petr Jílek – technický a provozní ředitel, UPC Česká republika

                       Vladimír Petržílka – technický ředitel, Karneval Media

 

                      

                       Pavel Dvořák – Český Telecom

 

                       Jan Kramosil – konzultant, externí poradce ČAKK pro otázky vysokorychlostního přístupu a digitálních technologií

                        Petr Vítek – vedoucí inženýringu tv technologie, Česká televize, člen technické komise EBU (European Broadcasting Union) 

 

Moderátor:       Jiří Peterka

 

 

11.45 – 12.30                Prezentace sponzorů:

                                  

                             SES ASTRA – Leszek Bujak

 

                                   Broadband Internet a multimediální služby prostřednictvím satelitů ASTRA
                                   - Příležitosti v zemích střední a východní Evropy

                                  

                                   RTVi

                                  

                                   Televisa Networks

 

 

12.30 – 13.15                Polední káva se zákusky – konferenční foyer

                                  

 

13.15 – 13.45                Prezentace Contactel

                                   Stanislava Fletcher – ředitelka oddělení péče o zákazníka

 

                                   Využití kontaktního centra pro efektivní a kvalitní komunikaci s vašimi zákazníky

·         Chcete zvýšit svůj prodej přímým oslovením trhu?

·         Chcete zvýšit spokojenost vašich stávajících zákazníků ?

·         Proč outsourcing?

·         Možnosti využití kontaktního centra v marketingových kampaních;

·         Případové studie klientů, kteří služby kontaktního centra využívají.

 

 

13.45 – 15.00                Panelová diskuze V

 

Sponzoruje společnost CONTACTEL

 

·         VoIP, Video over IP

 

-          Noví hráči ve starých segmentech trhu

-          Produkty, poptávka, obchodní modely

-          Je vázání služeb pojistkou úspěchu?

-          Rozhodne nástupní pozice? – Operátoři sítí elektronických komunikací vs. provozovatelé kabelových systémů (televizních kabelových rozvodů)?

 

Úvodní slovo:                Robert H. Gardner – generální ředitel Karneval Media, čestný předseda ČAKK

 

Účastníci:                      Lukáš Abazid – Product Development Manager, UPC Česká republika

                                   Miroslav Semrád – marketingový ředitel, České radiokomunikace

                                   David Capoušek - marketingový ředitel, Contactel

                                   Jiří Nykodým – obchodní ředitel, Telenor Networks

                        

Moderátor:                   Libor Kudláček

 

 

                                  

15.00                           závěrečné vystoupení pořadatelů a hostů výroční konference ČAKK                                  

Závěrečný přípitek na rozloučenou ve foyer

 

Sponzoruje společnost TELEVISA NETWORKS

 

 

* * *

 

Individuální prezentace, workshopy,  atd.