ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

ČAKK: investice členů do kabelového odvětví přesáhly 11 miliard

Praha, 4. prosince 2001 - Česká asociace kabelových komunikací (ČAKK) oznámila, že za posledních 10 let přesáhly celkové investice tří hlavních kabelových operátorů sdružených v asociaci 11,1 miliardy korun.

Největší provozovatelé kabelových komunikací sdružených v ČAKK (Intercable CZ, TES Media a UPC) reprezentují přibližně osmdesát procent kabelového trhu v ČR. Kapacita sítí těchto tří provozovatelů dosahuje 1 086 000 vybudovaných zásuvek, přičemž na kabelovou televizi je v současnosti připojeno 665 000 zákazníků. Poměr dostupných zásuvek a připojených zákazníků potvrzuje pravidlo, že při průměrné padesátiprocentní penetraci je nutno vybudovat infrastrukturu k dvojnásobnému počtu domácností, než je konečný počet zákazníků. Tím se kabelová televize výrazně odlišuje například od telekomunikačních společností.

Celkové výnosy hlavních operátorů za rok 2000 činily 1 579 503 000 Kč, přičemž finanční výsledek skončil celkovou ztrátou 1 042 911 000 Kč. Tato záporná bilance reflektuje nakumulované mnohamiliardové ztráty, které vznikly masivními investicemi do rozvoje kabelových sítí, jejich neustálé modernizace a nerealistickou cenovou politikou na počátku devadesátých let.

Hlavní investice v kabelovém odvětví směřovaly do technologického rozvoje sítí, zákaznického a technického servisu a kvalitní nabídky programů. Technologický rozvoj se zaměřoval zejména na nákup nových páteřních sítí (optické rozvody), modernizaci starých nevyhovujících kabelových rozvodů a zahušťování kabelových sítí. Další finanční prostředky byly investovány do rozvoje nových služeb s přidanou hodnotou jako např. vysokorychlostní připojení k internetu a budoucí využíti kabelové sítě k rozvodu digitální televize a hlasových služeb.

Hlavní ekonomické ukazatele

  Intercable CZ TES Media UPC ČR CELKEM
počet přípojek
370 000
116 000
600 000
1 086 000
počet zákazníků
190 000
85 000
390 000
665 000
výnosy za rok 2000
320 000 000 Kč
139 000 000 Kč
1 120 503 000 Kč
1 579 503 000 Kč
finanční výsledek za rok 2000
-200 000 000 Kč
-141 000 000 Kč
-701 911 000 Kč
-1 042 911 000 Kč
investice za rok 2001
200 000 000 Kč
180 000 000 Kč
715 789 000 Kč
1 095 789 000 Kč
celkové investice
3 000 000 000 Kč
1 100 000 000 Kč
7 000 000 000
11 100 000 000 Kč

Poznámky:

Za co se platí a neplatí kabelovým operátorům

Všichni kabeloví operátoři sdružení v ČAKK poskytují redukovanou programovou nabídku, ve které jsou bezplatně k dispozici signály celoplošných programů tj. ČT1, ČT2, NOVA a PRIMA. Poplatek za redukovanou nabídku zohledňuje především náklady na provoz a údržbu sítě televizních kabelových rozvodů a na jejich vybudování.

Cena za redukovanou nabídku je především poplatek za užívání sítí kabelových rozvodů (podobně jako u hlasových služeb veřejné telekomunikační sítě Českého Telecomu), jejichž vybudování, provoz a údržba je rovněž velice nákladná (dnes v průměru dosahuje až 20 000 Kč na jednoho zákazníka).

Placená programová nabídka obsahuje vedle poplatku za přístup k síti poplatky za šířené placené programy v závislosti na jejich druhu a rozsahu (např. Eurosport, Hallmark, Max 1, SuperMax, HBO).

Na nabídku kabelové televize navazují další služby, jako je například vysokorychlostní připojení k internetu.

O asociaci ČAKK
Česká asociace kabelových komunikací sdružuje největší kabelové společnosti a alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica a nově i Telenor Networks.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation) sdružující evropské telekomunikační operátory, výrobce telekomunikačních zařízení a poskytovatele dalších služeb spojených s telekomunikační oblastí. Cílem ECTA je vytvořit celoevropskou asociaci, která bude globálně řešit otázky týkající se telekomunikačního odvětví. Jedním z dlouhodobých cílů ČAKK je aktivně přispět k brzkému založení pobočky ECTA v České republice.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Mozaic     ČAKK  
Pavel Svoboda svoboda@mozaic.cz   Zdeněk Vaníček cacc@cacc.cz
Jan Hlaváč hlavac@mozaic.cz   Tel.: 02 2414 2570
Tel.: 02 232 14 11
nebo 24 89 09 08
  Fax:
www.cacc.cz
02 2414 2569
Fax: 02 2481 30 66
nebo 232 1178
     
www.mozaic.cz