ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

17. valná hromada ČAEK


17. valná hromada ČAEK (dále jen „valná hromada“) se konala dne 4. prosince 2007 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo asociace písemnou pozvánkou ze dne 12. listopadu 2007.

 

Valná hromada:

1.        Schválila zprávu prezidenta asociace o činnosti ČAKK v roce 2007.

2.        Schválila zprávu předseda dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2007.

3.        Schválila rozpočet asociace na rok 2008 a uložila představenstvu, aby do 30. června 2008 rozpočet aktualizovalo a podalo o tom zprávu příští valné hromadě.

4.        Schválila výši členských příspěvků na rok 2008.

5.        Zvolila Petra Plecháčka členem dozorčí rady.


Valná hromada udělila výroční ceny ČAKK za rok 2007:

  • Janu Dašovskému
  • UPC Česká republika a.s.


Valná hromada vzala na vědomí závěry 15. valné hromady v červenci 2007 a 16. valné hromady v říjnu 2007. Schválila usnesení představenstva ze 14. června 2007 a 24. října 2007 týkající se činnosti ČAEK v roce 2008. Uložila prezidentu asociace, aby předložil prvnímu zasedání představenstva v roce 2008 návrh programu činnosti asociace v roce 2008 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů ČAEK.

 

Ověřovatelé valné hromady:

 

Jan Dašovský, v. r.

Jiří Šuchman, v. r.

 

 

Zdeněk Vaníček

prezident občanského sdružení
Česká asociace elektronických komunikací


V Praze dne 4. prosince 2007