ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

ČAEK vstupuje do desátého roku činnosti
Česká asociace elektronických komunikací

vstupuje do desátého roku činnosti

 

Hlavními otázkami roku 2008 budou reforma

předpisového rámce elektronických komunikací

a nová Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

 

 

V Praze dne 18. prosince 2007            Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) byla založena v Praze právě před devíti roky, 18. prosince 1998. Do desátého roku svého trvání asociace vstupuje s optimistickým očekáváním dalšího rozvoje elektronických komunikací a posilování informačních a komunikačních systémů v České republice.

 
ČAEK bude v roce 2008 věnovat hlavní pozornost reformě předpisového rámce elektronických komunikací Evropských společenství v podmínkách České republiky a transpozici nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady o audiovizuálních mediálních službách. Podle názoru ČAEK by se na příkladu dobrého zvládnutí těchto úloh měla prokázat připravenost ČR na předsednictví Rady EU v první polovině 2009 v těchto oblastech.

 
ČAEK je nadále připravena spolupracovat se všemi subjekty, s nimiž ji pojí společné zájmy, za předpokladu plného respektování pravidel hospodářské soutěže a svobodného podnikání bez nesmyslných a neadekvátních zásahů zvenčí.

 
ČAEK děkuje všem svým partnerům za spolupráci a přeje jim úspěšný rok 2008.

 

Zdeněk Vaníček

ČAEK