ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Seminář v PS
Odborný seminář na téma směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních službách,


který uspořádala Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Českou asociací elektronických komunikací o. s.

 

ve čtvrtek 28. února 2008

 

v Poslanecké sněmovně  Parlamentu České republiky

(Sněmovní 4, místnost - č. 108 Státní akta)

 

 

Program:

 
 

11:00          Zahájení

 

·        Mgr. Vítězslav Jandák, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředseda kulturního výboru

·        JUDr. Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací o. s.

 

11:15                    Hlavní zásady a ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a     Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o  audiovizuálních mediálních službách)

·        JUDr. Petra Smolíková, vrchní ředitelka Ministerstva kultury


 

11:45                    Souvislosti mezi novou směrnicí a reformou předpisového rámce elektronických komunikací v kontextu vztahu k sítím nové generace

 

·        JUDr. Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací

 

BLOK B

 

12:15                    Moderovaná diskuse, otázky a odpovědi

 

13:00                    Občerstvení

 

14:00                    Zakončení semináře

 

Seminář byl uspořádán v návaznosti na vydání směrnice o audiovizuálních službách ve vztahu k zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání a připravované novele zákona o elektronických komunikací a byl určen poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, představitelům ministerstev, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vedení ČTÚ, zástupcům provozovatelů televizního vysílání (dodavatelům obsahu), odborné veřejnosti z řad ČAEK, novinářům i dalším zájemcům.

 


Mgr. Vítězslav Jandák, v.r.

poslanec, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředseda kulturního výboru Poslanecké sněmovny

a

Česká asociace elektronických komunikací o. s.