ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Kabelová penetrace v Evropě (EU)

 

WLL licence v členských státech EU

 

 

Stát

WLL licence

Způsob[1]

Národní

Regionální

 

 

 

 

 

Belgie

3,5; 10, 26 GHz

BC

4

1

Dánsko

3,5 a 26 GHz

BC

3/4[2]

0

Německo

2,5; 3,5; 26 GHz

BC

0

1 671

Řecko

[3]

A

3/5

0

Španělsko

3,5 a 26 GHz

BC

3/3

0

Francie

3,5 a 26 GHz

BC

2

0/44[4]

Irsko

3,5 a 26 GHz

BC

3/4

0

Lucembursko

3,5 a 26 GHz

BC

5

0

Rakousko

26 GHz

A

0/1

0/3

Portugalsko

3,5; 26

a 28 GHz

BC

3/8

0

Finsko

3,5; 10

a 26 GHz

F

0

20

Británie

28 GHz;

ročně obnovované

licence na pásma 2; 2,4 a 10 GHz

A – 28 GHz

 

BC – ostatní

4/0

5/16

 

 

 

 

 

Itálie

 

Nizozemsko

 

Švédsko

licence dosud nevydány

licence dosud

nevydány

licence dosud

nevydány

A

 

N

 

BC

 

 

 

 

 

 

 

[5]

 

  

Místní infrastruktura

kabelových televizních sítí

 

I.

 

1.      Dostupnost místních infrastruktur kabelových televizních sítí[6] a rozsah jejich schopnosti poskytovat hlasovou telefonní službu obsahuje přehled v těchto tabulkách:

Tabulka 1 – penetrace kabelových televizních sítí (CATV):

 

Stát

Procento domácností napojených na CATV sítě[7]

Počet CATV operátorů poskytujících hlasovou telefonní službu[8]

 

 

 

Belgie

112

1

Lucembursko

95

 

Nizozemsko

94

3

Irsko

92

 

Portugalsko

81

1

Španělsko

71

26

Německo

70

2

Dánsko

65

 

Švédsko

63

 

Británie

60

3

Francie

39

2

Finsko

36

 

Rakousko

35

3

Itálie

1

 

Řecko

0

 

2.      Z tohoto přehledu plyne, že 11 z 15 členských států Unie dosahuje více než šedesátiprocentní penetrace CATV (60 – 100%) a v 8 zemích kabeloví operátoři poskytují hlasovou telefonní službu[9]. 

3.      Podle definice jsou kabelové TV sítě elektronickými komunikačními sítěmi.[10][1] Způsob licenčního řízení: BC – beauty contest; A – aukce; F – první žadatel (“kdo dřív přijde, ten dřív mele”); N – dosud nerozhodnuto.

[2] Úzké kmitočtové pásmo/široké kmitočtové pásmo

[3] Licence vydány po uzávěrce Sedmé zprávy.

[4] Úzké kmitočtové pásmo/široké kmitočtové pásmo – 44 licence uděleny 5 provozovatelům.

[5] Údaje podle Sedmé zprávy, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Seventh Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package, COM(2001) 706, 26.11.2001 – viz rozbor 0112C z 31.12.2001.

[6] Komise užívá důsledně výrazu “cable TV (cable TV local infrastructure)”, ačkoli je pojmově nepřesný. Správný termín je “kabelový systém”, který zahrnuje televizní kabelové rozvody a další přístupové cesty umožňující distribuci rozhlasového a televizního signálu (jako je například MMDS).

[7] Údaje platné ke konci roku 2001.

[8] Dtto

[9] Pro srovnání – v ČR dosahuje penetrace odhradem 25% a 1 operátor poskytuje hlasovou telefonní službu (UPC Česká republika,a.s.; zdroj Česká asociace kompetitivních komunikací).

[10] Elektronickou komunikační sítí jsou „přenosové systémy a, kde se toho týká, přepojovací nebo směrovací zařízení nebo jiné zdroje, které dovolují přenos signálů pomocí rádiových, optických nebo jiných elektromagnetických prostředků, včetně satelitních sítí, pevných a mobilních zemských sítí, sítí používaných pro rozhlasové a televizní vysílání, energetické systémy a kabelové televizní sítě, bez ohledu na druh přenášených informací”  (§ 2 odst. a „rámcové směrnice).