ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Seminář o regulačním rámci elektronických komunikací EU

Datum: 26. června 2002
 
Místo konání: LINKLATERS, Na Příkopě 19 (Myslbek), Praha 1
 
Na odborném semináři vystoupili:
 
JUDr. Zdeněk Vaníček, PhD - prezident České asociace kompetitivních komunikací - Afilace ECTA Česká republika
 
Tomas Schollaert - advokát Brusel - Praha, viceprezident a předseda telekomunikační komise České asociace kompetitivních komunikací
 
JUDr. Milena Macková - Český telekomunikační úřad
 
Průběh semináře a zejména živá a plodná výměna názorů a diskuze ukázaly, že organizátoři zvolili nanejvýše důležité a citlivé téma v době, kdy odborná veřejnost vede debaty jednak o přípravě novely zákona a telekomunikacích, jednak o zahájení právní úpravy elektronických komunikací, kterou odstartovalo Ministerstvo dopravy a spojů svoláním porady dne 19. června 2002.
 
ČAKK bude i nadále tuto otázku sledovat a dne 2. prosince 2002 uspořádá v Praze společně s Evropskou asociací kompetitivních telekomunikací (ECTA) další seminář na téma regulačního rámce elektronických komunikací a přidaných služeb (viz pozvánka).