ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Nové vnitřní členění ČAKK

 

V rámci ČAKK působí tři samostatné pracovní sekce –  kabelových operátorů, provozovatelů alternativních telekomunikačních sítí a mobilních operátorů

 

Česká asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika (ČAKK) změnila svoji vnitřní strukturu. Kromě původní kabelové sekce, která sdružuje kabelové operátory a poskytovatele programů, v rámci této asociace nyní působí další dvě samostatné sekce – provozovatelů alternativních telekomunikačních sítí a mobilních operátorů.

Cílem je vyhovět rostoucímu zájmu o členství v ČAKK, a to především z řad alternativních operátorů a společností působících v dalších telekomunikačních sektorech. Svojí restrukturalizací jim asociace vytvořila optimální podmínky pro aktivní činnost. (ČAKK se v polovině března stala národní pobočkou Evropské asociace kompetitivních telekomunikací - ECTA. Česká republika je první zemí střední a východní Evropy, kde nyní působí vlastní pobočka této vlivné a uznávané mezinárodní asociace.) Telekomunikační trh v české afilaci ECTA získal velmi silného a vlivného spojence při prosazování společných zájmů vedoucích k liberalizaci trhu. Členové ČAKK se prostřednictvím asociace budou moci aktivně zapojit do spoluvytváření evropského telekomunikačního prostředí.

„Naším prvořadým úkolem nyní je, abychom se kvalifikovaně zúčastnili příprav nové právní úpravy elektronických komunikací a novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jde nám totiž o to, abychom se nejen mohli vyjadřovat k návrhům státní správy, ale aby i státní správa brala názory elektronického komunikačního průmyslu v úvahu při pokračujících zákonodárných pracích,“ odůvodnil změny uvnitř ČAKK prezident asociace Zdeněk Vaníček.

Vytvoření nové struktury asociace naplňuje konkrétní mandát, který ČAKK dala poslední valná hromada, a zároveň závazek plynoucí z obsahu smluvních dokumentů, které ECTA a ČAKK uzavřely 18. března 2002 při zahájení konference v Monte Carlu.