ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Čestní členové ČAEK

 

ZDENĚK  VANÍČEK
prezident ČAEK
spoluzakladatel Asociace

 

 

má čest představit čestné
členy ČAEK:
 
Hon. BRUCE ZELLER, Esq.
jmenován 9.9.1999

 
 
Hon. DAVID DUANE DEA, Esq.
jmenován 21.10.1999


RICHARD WOOLLAM, Esq.
ROGER WILSON, Esq.

Prof. Ing. MIRKO NOVÁK, DrSc.
jmenováni 28.2.1999
 
 
PHILLIP A. ROTER
jmenován 19.2.2001
 
 

RICHARD ZANE SINGER

jmenován 18.12.2001JAN VAN STEEG

jmenován 25.února 2002

   
 
 
 

JUDr. ALEŠ JANKŮ


jmenován 14. prosince 2006
 
 


W. GENE MUSSELMAN


  
  


 


MALCOLM HARBOUR


 
   
 
 PHILIP VIRGO


 
   
 
 


GARY WALLER


 
   
 
 


SVATOSLAV
NOVÁK 
  
 


 Představenstvo České asociace
kabelových komunikací
osvědčuje, že
 


Mgr. Antonín Hedrlín
se zasloužil o rozvoj ČAKK a slavnostně jej prohlašuje
ZASLOUŽILÝM ČLENEM ČAKK
 
ZDENĚK VANÍČEK
prezident České asociace kabelových komunikací

Na svém 10/99 zasedání dne 6. prosince 1999 se představenstvo České asociace kabelových komunikací slavnostně usneslo:
 
 
 Ing. Václav Bartoň se zasloužil o vznik České asociace kabelových komunikací
 a přispěl k rozvoji její činnosti ve všech směrech.
 Představenstvo jeho významný podíl na založení a práci Asociace oceňuje.
 
Představenstvo České asociace
kompetitivních komunikací
osvědčuje, že
 
 
Ing. Václav Bartoň
se zasloužil o rozvoj ČAKK a slavnostně jej prohlašuje
ZASLOUŽILÝM ČLENEM ČAKK
 
ZDENĚK VANÍČEK
prezident České asociace kabelových komunikací
V Praze dne 27. ledna 2005
 

 
Na svém 7/2000 zasedání dne 23. listopadu 2000 se představenstvo České asociace kabelových komunikací slavnostně usneslo:
 
 
 
 Jitka Rombová se zasloužila o vznik České asociace kabelových komunikací a přispěla k rozvoji její činnosti ve všech směrech. 
 Představenstvo její významný podíl na založení a práci Asociace oceňuje.
 
 

 
Představenstvo České asociace
kompetitivních komunikací
osvědčuje, že

MICHAL ŽILKA
se zasloužil o rozvoj ČAKK a slavnostně jej prohlašuje
ZASLOUŽILÝM ČLENEM ČAKK
 
 
V Praze dne 25. dubna 2005
 
 
 
 
Představenstvo ČAKK vyslovilo dne 26. ledna 2006 uznání svému bývalému členu
 
Ing. Miroslavu Svobodovi
 
za přínos k rozvoji asociace a kabelových komunikací v České republice
 
 
 
Ing. MIROSLAV SVOBODA* * *Ing. JAN DUBEN
Uznání ČAEK o. s. za osobní přínos k rozvoji moderní koncepce
elektronických komunikací v České republice a při plnění
úloh plynoucích z předsednictví České republiky v Radě EU

 
 
 
 
 
 
 
 
ČESTNÝ PŘEDSEDA A ZASLOUŽILÍ ČLENOVÉ ČAEK:
 
 
 
 
ROBERT H. GARDNER
 
čestný předseda
 
 
 
 
Ing. VÁCLAV BARTOŇ
 
generální ředitel společnosti UPC Česká republika
zasloužilý člen
 
 
 
 
JUDr. ANTONÍN HEDRLÍN, PhD
 
emeritní předseda dozorčí rady
zasloužilý člen
Ing. VLADIMÍR PETRŽÍLKA

zakládající zasloužilý člen a čestný člen představenstva
spolkuMICHAL ŽILKA
 
zasloužilý člen
 
 
 
 
 
LUBOŠ JETMAR
 
zasloužilý člen

Ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.

zasloužilý člen 

 
Ing. JIŘÍ ŠUCHMAN

zasloužilý člen


Mgr. VLADIMÍRA CHLANDOVÁ

předsedkyně představenstva 2006 - 2016

čestná předsedkyně představenstva