ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Výroční ceny ČAEK


 
 
 
Nositelé výročních cen ČAKK:
 
 
2002
 
společnost SELF servis se sídlem v Brně
 
odborný časopis TECHNOLOGIES & PROSPERITY
 
 
2003
 
Dozorčí rada ČAKK
 
zakládající členové asociace:
společnosti UPC Česká republika a.s., Karneval Media, HBO, LICA, HUGHES NETWORK SYSTEMS
 
 
2004
 

     

 


 

Slavnostní udělení výročních cen ČAKK za rok 2004 generálnímu řediteli společnosti UPC Česká republika a.s. ing. Václavu Bartoňovi a

 
 

prof. Vladimíru Smejkalovi na výroční konferenci ČAKK

 

 

 


společnost UPC Česká republika a.s.


 
autoři publikace PRÁVO INFORMAČNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, druhého aktualizovaného a rozšířeného vydání, C.H.Beck 2004
 
 
 
2005
 

 

společnost T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.
 
 
 

Prof. Ing. VLADIMÍR SMEJKAL, CSc.,
rektor Vysoké školy finanční a správní (2005 - 2006)
 
 

2006
 VLADIMÍR MLYNÁŘ 

Vladimír Mlynář při zahájení výroční konference ČAKK v roce 2005

Rada Českého telekomunikačního úřadu2007


Na návrh představenstva udělila valná hromada ČAEK Výroční ceny za rok 2007 řediteli společnosti SELF servis se sídlem v Brně

panu JANU DAŠOVSKÉMUa společnosti UPC ČESKÁ REPUBLIKA A.S.
2008Na návrh představenstva udělila valná hromada ČAEK Výroční ceny za rok 2008:

PhDr. PAVLU DVOŘÁKOVI, CSc.,
předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu

a společnosti 2009
Na návrh představenstva udělila 19. valná hromada ČAEK Výroční ceny za rok 2009:
Ing. Mgr. JAROMÍRU NOVÁKOVI
vedoucímu oddělení evropské integrace
Ministerstva průmyslu a obchodu

a společnosti 
 
 
 


2010Na návrh představenstva udělila 21. valná hromada ČAEK Výroční ceny za rok 2010:

 

       


       

 

· Dipl. Ing. Rolandu Mahlerovi, předsedovi představenstva T-Mobile Czech Republic a. s.

za osobní přínos k rozvoji elektronických komunikací v České republice v liberalizovaném prostředí a příspěvek k formování hospodářské soutěže v tomto odvětví

* * *· Fakultě elektrotechnické ČVUT

u příležitosti 60. výročí založení fakulty a jako výraz uznání zásluh fakulty při výchově odborníků v oboru elektronických komunikací a jejího příspěvku k vědeckým oborům spojeným s tímto odvětvím


 

2011

 

 

Na návrh představenstva udělila 25. valná hromada ČAEK Výroční ceny za rok 2011:

 

 

 

 

 

Pavel Dvořák

předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

 

 

a

 

Ladislav Mikuš

předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky

         

         

          

 

 

  Společnosti:

          

         

 

2012


27. valná hromada ČAEK udělila 31. ledna 2013 Výroční ceny ČAEK za rok 2012:


Chris Hutchins

Vice President European Policy, společnost Liberty Global B. V.

 2013


29. valná hromada ČAEK udělila 23. ledna 2014 Výroční ceny za rok 2013:

 Ing. Václavu Bartoňovi
 
společnosti AT
&T2014

2. členská schůze ČAEK 29. ledna 2015 udělila Výroční ceny za rok 2014: 
Ing. Vilému Veselému

zástupci ředitelky odboru elektronických komunikací, vedoucímu oddělení integrace,

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
                                          
 
Doc. JUDr. Pavlu Matesovi, CSc.     a JUDr. Tomáši Nielsenovi.


spoluautorům komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (vydalo nakladatelství Linde v roce 2014)

 

 

2015

5. členská schůze ČAEK 21. ledna 2016 udělila Výroční ceny za rok 2015:


                                                             

JUDr. Jan Stárek                                                                   Fabio Colasanti

 V Praze dne 21. ledna 2016