ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Přihláška za člena

 

ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ o. s.

   

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA

ČAEK o. s.

 

 

Název společnosti:

 

Adresa

 

Jednající osoba:


Fakturační údaje

 

 

Podle článku 3.3. Stanov ČAEK se shora uvedená společnost přihlašuje za řádného

(přidruženého) člena občanského sdružení České asociace elektronických komunikací.

 

Současně prohlašuje, že s těmito Stanovami ČAEK o. s. souhlasí.

 

Datum

 

 

Podpis/podpisy statutárního zástupce/zástupců společnosti:

  

Přílohy: