ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Členové ČAEK před výročním sněmováním


Praha, 14. dubna 2009                  Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK)  připravila v těsné spolupráci s firmou UPC Česká republika. a.s. ojedinělou akci s názvem

 

HDTV FORUM 2009

 

věnovanou televiznímu vysílání ve vysokém rozlišení, která se bude konat ve dnech 21. a 22. dubna 2009 v hotelu CORINTHIA TOWERS v Praze.

 

Při výběru ústředního tématu tématické výstavy a souběžně s ní probíhající výroční konference asociace se oba spolupořadatelé řídili aktuálním vývojem na úseku televizního vysílání. HDTV Forum 2009 je proto určeno zejména provozovatelům digitálních kabelových a satelitních televizí, výrobcům a zástupcům televizních HD programů, společnostem dodávajícím technologie pro výrobu, distribuci a zpracování HD signálu,  výrobcům a dodavatelům spotřební elektroniky a také odborníkům a veřejnosti. Záštitu nad letošní již desátou konferencí ČAEK převzali rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. ing. Václav Havlíček, CSc. a předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny poslanec Mgr. Vítězslav Jandák, který konference formálně zahájí.

 

 

Základní diskusní okruhy konference ČAEK vymezují témata:

 

  • Dokončení reformy evropského předpisového rámce elektronických komunikací z roku a nové právní předpisy EP a Rady
  • Mobilní komunikační sítě – jejich další rozvoj a perspektivy
  • HD a HDTV pirátství, „pirátství“ na DVB-C a DVB-S
  • Standardizace koncových zařízení
  • Digitální svět

 

Ve středu 22. dubna konferenci zakončí beseda ekonomických a bankovních odborníků na aktuální hospodářské téma.

 

V průběhu v pořadí již 10. výroční konference ČAEK vystoupí místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Robert Neruda, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, zástupci ministerstev kultury a průmyslu a obchodu, zástupci sektoru elektronických komunikací a převzatého vysílání a řada expertů a odborníků. Diskuzní témata se jednak dotknou námětů souvisejících se zaměřením souběžně probíhající výstavy věnované televizi s vysokým rozlišením, jednak regulačních a právních souvislostí vrcholící reformy evropské správy elektronických komunikací a také otázky šíření a příjmu televizního vysílání v České republice.

 

„Přejeme si, aby nový formát výročního sněmování ČAEK přispěl nejen k výměně názorů na aktuální otázky, které se týkají jak podnikání členů asociace, ale také – a to především – zájmů koncových zákazníků, tedy konzumentů služeb elektronických komunikací a televizního vysílání. Společně se spolupořadatelem, společností UPC Česká republika, tak chceme obohatit bohatou konferenční sezónu, a přispět k ní aktuálním výběrem témat konference, zaměřením výstavy a výběrem řečníků a referujících hostů,“ říká prezident České asociace elektronických komunikací Zdeněk Vaníček.