ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Odborné semináře 2016


Dne 9. 6. 2016 se v Kongresovém sále – Tower Park Praha na Žižkovské věži v Praze konal Letní seminář České asociace elektronických komunikací (ČAEK) 2016 s podtitulem Správa a ochrana obsahu. Přítomné posluchače přivítal a seminář zahájil předseda spolku.

Pozvání do panelové diskuse přijali vedoucí oddělení nelineárních služeb Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiří Hadaš, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury České republiky Pavel Zeman, Country Manager Cz & Sk, AMC Networks Central Europe Evžen Chlanda, ředitel pro korporátní právo, spory a compliance O2 Czech Republic Michal Krejčík, specialista na mediální právo a čestný předseda rady ČAEK Antonín Hedrlín, ředitel sekce Nových projektů CET 21 Pavel Horák a ředitel kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš.

Účastníci panelové diskuse hovořili na téma úrovně správy a ochrany obsahu v sítích elektronických komunikací. Obsah na internetu se často šíří neoprávněně – jak prostřednictvím soukromých webových stránek, tak i na webových portálech k tomu přímo určených, a policie většinu těchto případů neřeší. Ani veřejností není volné šíření obsahu na internetu vnímáno jako problematické nebo protizákonné. Podle názoru účastníků je ochrana práva na obsah v České republice velmi nízká, přičemž ceny licencí jsou velmi vysoké a je potřeba na ně nějakým způsobem vydělat.

Diskutovány byly hlavní provozní problémy dodavatelů obsahu, současný rozvoj placené televize a převzatého vysílání v České republice a otázky možného ohrožení provozovatelů převzatého vysílání komerčním vysíláním. Pozornost byla věnována i problematice exklusivity práv k vysílání obsahu v kontextu jejich geografické působnosti, vymáhání a technologického vývoje, geoblockingu, online pirátství, příhraničního příjmu televizního vysílání v ČR a SR a perspektiv dalšího rozvoje tohoto odvětví.Dne 31. března 2016 se v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze konal Jarní seminář České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) 2016 s podtitulem Úroveň regulace státu v infrastrukturních odvětvích. Přítomné posluchače přivítal předseda spolku, Zdeněk Vaníček, a úvodní slovo pronesl odcházející Managing Director UPC Česká republika, Frans-Willem de Kloet.

Účastníci panelové diskuse:

* Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury (předsedkyně RRTV 2009-2014),

* Vladimír Kešjar, předseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR,

* Robert Neruda, partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o. (bývalý místopředseda ÚOHS),

* Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu,

* Josef Prokeš, ředitel Sekce správní, Úřad pro ochranu osobních údajů,

* Karel Šimka, soudce a předsedu senátu NSS,

* Zdeněk Tůma, partner KPMG (guvernér ČNB 2000-2010) a

* Libor Kudláček, moderátor semináře

hovořili o specificích regulace v jednotlivých infrastrukturních odvětvích – rozhlasovém a televizním vysílání, telekomunikacích, poštovních službách, ochraně hospodářské soutěže, ale i bankovnictví. Tedy v odvětvích, jejichž nefunkčnost by měla systémový dopad na fungování státu, a v nichž vzniká potřeba chránit „slabší stranu“.

Pozornost byla věnována rozdílům v regulačních přístupech ex ante a ex post, či národním specifikům, kdy v některých státech je regulace a ochrana hospodářské soutěže svěřena jedinému úřadu, zatímco v ČR je toto rozděleno mezi příslušný odvětvový regulační úřad a Úřad na ochranu hospodářské soutěže.
Byl zdůrazňován i fakt, že regulace nesmí bránit rozvoji nových technologií, přičemž je ale často založena na směrnicích Evropské Komise a národních zákonech schválených před mnoha lety, které nijak neodrážejí současnou realitu. Regulovat trh efektivně a kvalitně na základě těchto norem je velmi obtížné.

Závěrem se diskutující shodli, že objem regulace se postupem doby výrazně zvyšuje. Rozšiřují se nejen regulované oblasti, ale i detailnost regulace. To v konečném důsledku vede k odjímání odpovědnosti jednotlivých hráčů na trhu a brání dopadu přirozených důsledků jejich chování.

Série odborných seminářů (20. listopadu 2015 na téma Strategie jednotného digitálního trhu a 31. března 2016 na téma Úroveň regulace státu v infrastrukturních odvětvích) obsahově nahrazuje dosavadní výroční konference ČAEK, které asociace pořádala od roku 1999.

Další seminář v rámci tohoto změněného formátu konferenčních aktivit ČAEK se bude týkat správy a ochrany obsahu,