ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Tématický seminář ECTA

ECTA National New Entrant Organisations Seminar
29 Jun 2004 - 29 Jun 2004
Organiser: ECTA
Venue: The Centre, 22 Avenue Marnix
Location: Brussels, Belgium

Hlavními řečníky na semináři ECTA byli vedoucí oddělení generálního ředitelství Evropské komise pro informační společnost (Unit B2, DG INFSO) Peter Rodford, generální tajemník Výboru evropských regulátorů (ERG) Heinrich Otruba, výkonný ředitel Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA) Roger Wilson a ředitel pro regulační záležitosti ECTA Andy Tarrant.

Na semináři dále vystoupili vedoucí představitelé asociací z Nizozemska, Finska, Irska, Portugalska a Británie. Z nových členských zemí EU se semináře zúčastnila pouze ČAKK; pozorovatel vyslaly organizace z Maďarska a Bulharska. 

Peter Rodford ve svém vystoupení hovořil o přípravě 10. implementační zprávy Komise a v této souvislosti ocenil jmenovitě cenný přínos České asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), která Komisi poskytla cenné informace a údaje o stavu transpozice předpisového rámce elektronických komunikací do českého právního řádu.

Účastníci semináře věnovali velkou pozornost přehledu o stavu regulačního prostředí ve vybraných členských zemích Evropské unie:

Scorecard on the effectiveness of regulatory regimes 2004
Source: ECTA Press Clip
Date: 25 May 2004 12:00AM
Author: Ms Jonna Byskata
URL: http://www.ectaportal.com/regulatory/2004scorecard.zip

ČAKK na semináři zastupoval prezident asociace, který v samostatném vystoupení rozebral aktuální otázky regulace elektronických komunikací v České republice. ECTA požádala ČAKK, aby se podílela na přípravě hodnocení efektivity regulace sektoru elektronických komunikací v České republice.

 

30. června 2004