ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

Návštěva Madridského společenství

Delegace ČAEK o. s. navštívila Madridské společenství. Účelem krátké pracovní návštěvy bylo blíže na místě prozkoumat zkušenosti vztahů místních operátorů elektronických komunikací k spotřebitelům, především v otázce spotřebitelských smluv, a studium španělského přístupu k analýzám relevantních trhů elektronických komunikací, především trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a trhu č. 8 (přístup a původ volání [originace] ve veřejných mobilních telefonních sítích).

Návštěva Madrid souvisí s celkovou koncepcí ČAEK o. s. týkající se intenzivních zahraničních styků a vzájemně prospěšné mezinárodní spolupráce.

 

 

Madrid, listopad 2012