ČAKK ČESKÉ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ
CZECH ASSOCIATION OF COMPETITIVE COMMUNICATIONS
Česky English Úvod Kontakt
Zpět

EURO 50

iPrávník (http://www.ipravnik.cz)
Tisknete stránku: http://ipravnik.cz/aktuality/zpravy/osobnost021015.html

JUDr. Zdeněk Vaníček zařazen mezi vůdčí osobnosti v sektoru širokopásmových služeb a placené televize v Evropě

Publikováno: 15.10.2002


Prezident České asociace kompetitivních komunikací (Afilace ECTA Česká republika) a pravidelný autor měsíčníku Právní zpravodaj JUDr. Zdeněk Vaníček bude dnes, 15. října, oficiálně zařazen mezi 50 vůdčích osobností v sektoru širokopásmových služeb a placené televize v Evropě.

Prezident České asociace kompetitivních komunikací (Afilace ECTA Česká republika) a pravidelný autor měsíčníku Právní zpravodaj JUDr. Zdeněk Vaníček bude dnes, 15. října, oficiálně zařazen mezi 50 vůdčích osobností v sektoru širokopásmových služeb a placené televize v Evropě.

Slavnostní uvedení mezi “THE EURO 50 - LEADERS IN BROADBAND AND PAY-TV”, které oficiálně proběhne v Londýně, společně vyhlásily časopis CABLE and SATELLITE EUROPE ve spolupráci s agenturou PBI Media, tedy špičkovými organizacemi v oboru. JUDr. Z. Vaníček se tak v tomto exkluzivním klubu stal jediným členem ze zemí střední a východní Evropy.

JUDr. Zdeněk Vaníček je absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a doktor zahraniční univerzity (PhD). Pracoval jako diplomat, právník, poradce zahraniční diplomatické mise, publicista a hostující profesor mezinárodního práva a mezinárodních vztahů na univerzitě v kyperské Famagustě.

Po návratu ze zahraničí v roce 1995 začal přednášet odborné (dopravní a spojové, později telekomunikační) právo na ČVUT a současně začal pracovat jako právní poradce Asociace provozovatelů kabelových sítí. V roce 1998 byl zvolen jejím předsedou.

V roce 1999 se stal prezidentem nově vzniklé České asociace kabelových komunikací (od roku 2001 České asociace kompetitivních komunikací - ČAKK), v roce 2000 byl do této funkce opětovně zvolen. Prosadil vznik národní afilace Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA) v České republice. Zastupuje ČAKK v ECTA a u Evropské asociace kabelových komunikací (ECCA). Jmenování mezi padesát vedoucích osobností sektoru širokopásmových služeb a placené televize v Evropě (Cable & Satellite Europe ve spolupráci a PBI Media, Británie) je tak oceněním jeho aktivit na mezinárodním poli.

JUDr. Z. Vaníček pravidelně publikuje a přednáší o problematice evropského a českého telekomunikačního a elektronického komunikačního práva, zabývá se otázkami autorskoprávní ochrany a mediálního práva. Je členem několika vědeckých rad, členem a čestným členem zahraničních vědeckých a učených společností a držitelem několika zahraničních vyznamenání. Uveden v řadě referenčních a biografických publikací (“Who´s Who”) v Británii, USA a Belgii. V měsíčníku Právní zpravodaj se systematicky věnuje problematice českého telekomunikačního práva.

                                                                                   -pm-

 


vydáno: 15.10.2002

Copyright © 2002, Nakladatelství C. H. Beck, organizační složka. Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Nakladatelství C. H. Beck je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo jakákoliv distribuce všech materiálů nebo části materiálu, včetně zahrnutí těchto materiálu nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.